Risk

lautapelit-parhaat-risk

Risk on kaikkien aikojen suosituin sotalautapeli, jonka ensimmäinen versio sai alkunsa jo vuonna 1957 Ranskassa. Tuolloin peli tunnettiin nimellä Maailmanvalloitus (ransk. La Conquête du Monde).

Nykyään lautapelijätti Hasbron alaosastona toimiva Parker Brothers osti uuden, jännittävän sotapelin itselleen vuonna 1959, jolloin pelistä julkaistiin ensi kertaa Risk-nimellä myyty peli.

Millainen lautapeli on Risk?

Riskissä pelaajien tehtävä on näennäisen yksinkertainen: tarkoituksena on valloittaa koko maailma. Peliä pelataan vuoropohjaisena, ja siihen voi osallistua yhdellä kertaa 2 – 6 pelaajaa. Pelin luonne muuttuu paljon pelaajien lukumäärästä riippuen, sillä useamman pelaajan peleissä strateginen elementti erilaisine sopimuksineen nousee suurempaan rooliin.

Risk-lautapeliä pelataan poliittista maailmankarttaa kuvaavalla pelilaudalla, joka on jaettu kuuteen eri mantereeseen: Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Etelä-Amerikka. Näillä mantereilla on lisäksi 42 erilaista aluetta, joita pelaajat voivat vallata armeijoidensa avulla. Aasia on mantereista suurin 12 alueellaan, Etelä-Amerikka ja Australia puolestaan pienimpiä neljällä alueellaan.

Pelin kulku Riskissä

Alueiden valtaaminen käy tietenkin taisteluiden kautta. Ensi alkuun alueita ei kuitenkaan tarvitse valloittaa sotilaallisella voimalla, sillä peli alkaa kaikkien 42:n alueen valtaamisella. Pelaajat asettavat vuoronperään joukkojaan pelilaudalle, kunnes kaikki alueet on saatu vallattua. Tässä valtausvaiheessa jokaiselle alueelle asetetaan ensin vain yksi yksikkö, ja alueiden vahvistaminen alkaa vasta sen jälkeen. Kun kaikki alueet on vallattu, jatkuu peli alueiden vahvistamisella niin, että pelaajat asettavat yhden yksikön jollekin omista alueistaan vuoronperään. Varsinainen peli alkaa, kun kaikki aloitusyksiköt on sijoitettu pelilaudalle.

Jokaisen pelikierroksen alussa pelaajan on hankittava vahvistusjoukkoja. Joukkojen määrä riippuu pelaajan hallinnoimien alueiden määrästä, ja se lasketaan kaavalla alueet / 3. Joukkoja saa aina vähintään kolme kappaletta, eikä jakojäännöstä lasketa mukaan. Joukkojen saamiseen liittyy myös muita sääntöjä, joissa pelin strateginen syvyys pääsee oikeuksiinsa. Esimerkiksi mantereiden hallinnointi toimii pelikorttien avulla, ja niiden vaihtaminen voi heilauttaa voimasuhteita nopeastikin.

Kun olet sijoittanut saamasi vahvistusjoukot, on aika lähteä taisteluun – jos niin haluat. Hyökätäksesi alueilla on oltava keskinäinen raja, tai niiden on oltava yhteydessä meriväylän kautta. Taisteluihin liittyy monenlaisia sääntöjä, jotka määrittävät sen, voiko hyökkäystä ylipäätään aloittaa ja mistä asemista sotaan lähdetään. Lopullinen ratkaisu hoidetaan arpakuutiolla, ja taistelun voittaja voittaa samalla kyseisen alueen itselleen. Tasapelin sattuessa puolustaja voittaa, mutta hyökkäystä voi myös jatkaa lähialueilta käsin.

Pelivuoron päättää ryhmittäminen, eli omien yksiköiden siirtäminen alueelta toiselle, sekä aluekortin nostaminen, jos olet vallannut uuden alueen. Myös ryhmittämisessä alueiden on oltava toisiinsa yhteydessä joko rajaviivalla tai meriväylällä. Peli jatkuu, kunnes joku pelaajista on onnistunut valtaamaan kaikki 42 aluetta itselleen.

Riskin pelinappulat ja muu sisältö

Riskin pelinappulat koostuvat erilaisista sotajoukoista. Saat käyttöösi sekä jalkaväkeä, tykistöä että ratsuväkeä, joiden varaan sinun on rakennettava sotastrategiasi. Eri joukot eroavat toisistaan siinä, että niillä on erilainen arvo taisteluissa.

Jalkaväki on pelinappuloista vähäarvoisin, sillä sen arvo on vain 1 sotilasyksikkö. Ratsuväki on arvoltaan 5 sotilasyksikköä, ja pelin arvokkain symboli, tykistö, on arvoltaan 10 sotilasyksikköä. Omat yksikkönsä voi hajottaa missä vaiheessa peliä tahansa, jos joukkonsa haluaa hajauttaa eri rintamille. Tällöin esimerkiksi 5 jalkaväkinappulaa vastaa yhtä ratsuväkinappulaa, ja 2 ratsuväkinappulaa vastaa puolestaan yhtä tykistönappulaa. Näiden lisäksi pelistä löytyy vielä yksi Kultainen ratsuväki -nappula, joka ei kuulu kenellekään.

Pelinappuloiden lisäksi Riskissä käytetään kahta erilaista tyyppiä pelikortteja: tehtäväkortteja ja aluekortteja. Näistä tehtäväkortit kuuluvat vain kaksinpelinä pelattavaan erikoispeliin. Aluekortit ovat puolestaan tärkeä osta jokaista Risk-lautapeliä, sillä ne muodostavat pohjan sille, millaisella strategialla peliin kannattaa lähteä.